Agility přípravka

Agility přípravka

Víkend agility přípravka je pro všechny, kteří chtěji s agility začít, i pro ty co si chtějí jen obnovit a upevnit základy, zvýšit motivaci psa na parkuru popř. dotrénovat zóny, slalomy. Zúčastnit se ho mohou i štěňátka a mladí psi, jelikož většina cvičení a her probíhá mimo agility překážky. Součástí víkendu bude i teoretická část na různá témata z oblasti agility.
Náplň kurzu:
Motivace psa
Základy vedení – práce na zemi(rovinky, točení na ruku, otočky na čelo, točení kolem barelu)
Triky a cviky pro lepší ohebnost psa a lepší uvědomění si svého těla

Nácvik zónových překážek práce na bedýnce(zastavené zóny) práce s targetem (sbíhané zóny).
Maximální počet účastníků je 10 týmů ( pes, psovod).


Organizace kurzu:

Příjezd ve čtvrtek před večeří, ubytování a večeře v 18:00. Úvodní  přivítání společné pro všechny kurzy  začíná v 19.30 a ve 20.15 pokračuje úvodní povídání pro náš kurz,  bez psů. Sraz v jídelně. Praktická část začíná v sobotu v 9:00. Dále dle programu kurzu, ten bude vyvěšen v jídelně.

Výcvik končí v neděli  před obědem.

Každý účastník akce je plně zodpovědný za svého psa, a to ať už za škody jím vzniklé, nebo jiné. Je povinností mít své psy v areálu na vodítku a bezprostředně po nich uklízet výkaly v areálu i mimo něj.

Cena za ubytování, stravu a trénink :

3410,-  dospělá osoba, ubytování v chatce, plná penze a výcvik 1 pes

1710,- necvičící dospělá osoba ubytování v chatce a  plná penze

 1170,- dítě 4-14 let, ubytování v chatce, plná penze

3610,-  dospělá osoba, ubytování  na pokoji

1910,- necvičící dospělá osoba, ubytování na pokoji a plná penze

1170,- dítě 4-14 let, ubytování na pokoji  a plná penze

 

Přihláška je akceptována po uhrazení zálohy ve výši 1 200,- Kč na číslo účtu 1581733011/3030, poznámka: Celé jméno + datum víkendu, var. symbol: telefonní číslo uvedené v přihlášce, rezervace přihlášky je 1 měsíc.

Záloha je nevratná. Zálohu lze v případě neúčasti převést na náhradníka.
Doplatek ceny kurzu na místě.

Případné dotazy posílejte na email TejckovaMichaela@centrum.cz

Comments are closed.